Ceník služeb kamenických prací

 

V naší firmě realizujeme širokou škálu kamenických prací. Nejdříve se však zaměříme na výpočet ceny i na to, jak celý tento proces probíhá.

 

Na začátku je váš zájem o kamenickou práci. Zavoláte k nám do firmy a po společné dohodě najdeme termín, kdy se přijedeme na zakázku podívat. Ve většině případů na místo přijede jednatel firmy, případně jím pověřený kameník. Ten provede znalecký posudek kamene a rozhodne, které kamenické práce je třeba provést. Zda jde o repasi kamene, broušení kamene, parní čištění kamene, impregnaci kamene atd. Po vyhodnocení stupně poškození a dohodě s vámi dochází k vytvoření rozpočtu. Nenechte se mýlit, v ceníku jsou uvedeny pouze orientační ceny. Každý kámen vyžaduje svoji péči, a proto nemůžeme nastavit ceny paušální. Práce na vašich kamenných schodech, kašně nebo ve vstupní hale může začít až po schválení rozpočtu. Celkové vyúčtování přichází na řadupo důkladné kontrole odpovědného pracovníka a předání realizace zakázky. Celková částka je vypočítána podle počtu m2 a počtu realizovaných položek. Do ceny se započítává též poplatek za dopravu (po Praze 800Kč, mimo Prahu s individuálním příplatkem), případně další nadstandartní úkony, prostředky či materiály. V případě, že bude třeba zařadit navíc nějaký úkon, prostředek či materiál, musí být vše odsouhlaseno vámi jako objednatelem.

Na účetním dokladu nebo dodacím listu musí být přesný protokol s rozpisem a výčtem všech úkonů včetně jednotkových i konečných cen a to jak s DPH, tak i bez DPH. Výše DPH 15% nebo 21% se stanoví podle typu klienta. Originál účtenky nebo dodacího listu zůstává vám.

Na dodací list vyplní pracovník jak iniciály dodavatele, tak iniciály odběratele. Iniciály dodavatele a odběratele jsou zaslány e-mailem vedoucímu pracovníku v celkovém zadání realizace.

 

Nabízený přehled prováděných kamenických prací:

• inspekce a znalecké posudky kamene
• repase památek, repase pomníků, repase soch, repase kamene, repase kamenných schodů
• obnova kamenných schodů, obnova podlah, obnova dlažeb, obnova fasád
• broušení kamene, broušení kamenných schodů, broušení kamenných podlah
• restaurátorské kamenické práce
• stavební kamenické práce
• čištění kamene, parní čištění kamene
• tryskání kamene
• rekonstrukce kamene
• impregnace kamene
• anti-graffiti ochrana kamene a povrchů (krátkodobá i dlouhodobá)

Přehled cen podle kategorií
(všechny ceny jsou uvedeny bez DPH)

 

Mechanické opracování kamene a repase povrchů
 Pemrlování, štokování povrchů od 1250Kč za m2
 Špicování, zubování, šalírování povrchů od 1250Kč za m2
 Broušení, frézování, bourání povrchů od 850Kč za m2
 Broušení a leštění povrchů od 550Kč za m2
 Tryskání kamenných a betonových povrchů a schodů od 400Kč za m2
 Pískování kamenných a přírodních kamenů a schodů od 400Kč za m2
 Chemické a nano technologické čištění kamene od 300Kč za m2
 Strojové leštění kamene a kamenných povrchů od 250Kč za m2
 Provedení výplní a doplnění materiálů od 800Kč za m2
 Patinace a barevné retuše povrchů od 800Kč za m2

 

Konzervace a ochrana kamene + impregnace povrchů
 Penetrace povrchů od 65Kč za m2
 Fixace a zpevnění povrchů od 65Kč za m2
 Základní hydrofobizace povrchů od 85Kč za m2
 Nano hydrofobizace povrchů od 125Kč za m2
 Zvýrazňující impregnace povrchů od 185Kč za m2
 Krystalizace a leštění povrchů od 350Kč za m2
 Protiskluzové nátěry a ochrana povrchů od 250Kč

 

Speciální kamenické práce + znalecké posudky
 Speciální kamenické práce – cena dohodou
 Sochařské kamenické práce – cena dohodou
 Znalecké posudky, inspekční posudky kamene – cena dohodou
 Obnova pomníků, soch, náhrobních kamenů aj. – cena dohodou
 Výroba kamene, přírodních obkladů a dlažeb – cena dohodou